Infomasi

LATAR BELAKANG TRIBUNAL

1. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) adalah suatu badan kehakiman bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan mula berkuatkuasa pada 15 November 1999

Hak untuk mendapat keperluan asast
Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi.

kesedaran kritikal - pengguna perlu dikejutkan supaya lebih disoal mengenai penyediaan kualiti barangan dan perkhidmatan.

Aduan

Sejarah Persatuan Kita

Pada bulan September 2012, sekumpulan masyarakat dari pelbagai lapisan masyarakat telah bersama-sama dan mengadakan perbincangan mengenai hak-hak pengguna, terutamanya bagi penduduk Sarawak. Selepas bersetuju dengan susulan untuk memperjuangkan hak pengguna, Covas, sebagai nama singkatan kepada Persatuan Pengguna Suara Sarawak atau dalam Bahasa Malaysia, Sarawak Persatuan Suara Pengguna telah dicadangkan bagi penubuhan rasmi persatuan.

Sebelum meneruskan pendaftaran, pengasas telah bertemu dengan pegawai-pegawai kanan daripada pegawai-pegawai kerajaan untuk mendapatkan pengakuan mereka terhadap idea dan pergerakan pengguna persatuan ini. Hasilnya adalah sokongan padu untuk di Sarawak, kerana tiada hak persatuan pengguna yang betul boleh mewakili hak-hak pengguna sebelum ini, terutamanya bagi mereka yang kurang bernasib baik dan kurang berpendidikan.

Oleh itu, Persatuan Suara Konsumer Sarawak (Covas) telah ditubuhkan pada 23 Oktober 2012.

Adakah anda tahu hak-hak anda?

Subscribe to PERSATUAN SUARA KONSUMER SARAWAK RSS