Article Section 1

kesedaran kritikal - pengguna perlu dikejutkan supaya lebih disoal mengenai penyediaan kualiti barangan dan perkhidmatan.

Penglibatan atau tindakan - pengguna mesti menegaskan diri mereka sendiri dan bertindak untuk memastikan bahawa mereka mendapat tawaran yang adil.

Tanggungjawab sosial - pengguna perlu bertindak dengan penuh tanggungjawab sosial, dengan keprihatinan dan kepekaan terhadap kesan tindakan mereka ke atas rakyat yang lain, khususnya, berhubung dengan kumpulan yang kurang bernasib baik dalam masyarakat dan berhubung dengan ekonomi dan sosial realties semasa.

tanggungjawab ekologi - mesti ada kepekaan yang meningkat terhadap kesan keputusan pengguna mengenai alam sekitar fizikal, yang perlu dibangunkan dengan cara yang harmoni, menggalakkan pemuliharaan sebagai faktor yang paling penting dalam meningkatkan kualiti hidup yang sebenar untuk masa kini dan masa depan.

Perpaduan - tindakan yang terbaik dan paling berkesan adalah melalui usaha-usaha kerjasama melalui pembentukan kumpulan pengguna / rakyat yang bersama-sama boleh mempunyai kekuatan dan pengaruh untuk memastikan bahawa perhatian yang secukupnya diberikan kepada kepentingan pengguna.