Infomasi

TRIBUNAL TUNTUTAN PENGGUNA MALAYSIA

LATAR BELAKANG TRIBUNAL

1. Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia (TTPM) adalah suatu badan kehakiman bebas yang ditubuhkan di bawah Seksyen 85, Bahagian XII Akta Pelindungan Pengguna 1999 dan mula berkuatkuasa pada 15 November 1999

Apakah Hak-Hak Pengguna?

Hak untuk mendapat keperluan asast
Pengguna berhak untuk mendapat keperluan asas bagi meneruskan kehidupan yang memuaskan seperti makanan, pakaian, tempat kediaman, kesihatan, pendidikan, kemudahan awam, air dan sanitasi.

Tanggungjawab Pengguna

kesedaran kritikal - pengguna perlu dikejutkan supaya lebih disoal mengenai penyediaan kualiti barangan dan perkhidmatan.